Vyhľadávanie

Obchodné podmienky
Dodatok k zmluve
Streda, 07 Marec 2012 11:34

 

Dodatok č.1

k zmluve o dodávke energií, vody a poskytovaní služieb

č. 6 /2001

 

Zmluvné strany:

 

ENERGOBLOK

 

Akciová spoločnosť

 

Štverník 662

 

906 13 Brezová pod Bradlom

 

Zastúpený: Ing. Jozef Kerecman

Zastúpený:

Riaditeľ a.s.

Riaditeľ a.s.

IČO: 34 116 991

IČO:

IČ DPH: SK 2020375599

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Bankové spojenie:

Dexia banka a.s. Brezová pod Bradlom

 

Č.ú. 4641319001/5600

Č.ú.:

Zapísaná v OR, OS Trenčín, odd.Sa, vložka č.57/R

 

Ďalej ako Dodávateľ

Ďalej ako Odberateľ

 

 

Uzatvárajú v zmysle všeobecne záväzných platných právnych predpisov a platných predpisov pre podnikanie v energetických odvetviach tento dodatok , ktorým sa menia a doplňujú niektoré dojednanné skutočnosti tejto zmluvy , tak ako je uvedené ďalej.

Posledná úprava Streda, 07 Marec 2012 11:51
Čítať celý článok...
 
Zmluva o dodávke
Streda, 07 Marec 2012 11:21
Z M L U V A č. 1/2005
 

 

Posledná úprava Štvrtok, 08 Marec 2012 06:46
Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 Dopredu > Koniec >>

Stránka 4 z 4