Vyhľadávanie

Obchodné podmienky
Cenník služieb
Streda, 07 Marec 2012 11:55

CENNÍK DODÁVANÝCH ENERGIÍ, VODY A SLUŽIEB.


platný od 1.1. 2005

1./Elektrická energia
Dodávka el. energie sa oceňuje na základe nameranej skutočnej spotreby el. energie v mesiaci cenou 3,841 Sk/kWh. Pri mimoriadnych požiadavkách na dodávku elektr. energie bude cena stanovená individuálne dohodou /napr. pri vyhlásených regulačných stupňoch zo strany dodávateľa el.energie/.

Posledná úprava Pondelok, 04 Február 2013 12:57
Čítať celý článok...
 
Všeobecné obchodné podmienky
Streda, 07 Marec 2012 11:36

Všeobecné obchodné podmienky na dodávku elektriny pre oprávnených odberateľov spoločnosti

 

 

  1. Podmienky na dodávku elektriny

 

1, elektrina sa dodáva v súlade s platnými Obchodnými podmienkami produktu dohodnutého podľa bodu I. 2. Zmluvy o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi.

2, dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny meracím zariadením. Dodané množstvo sa vyhodnocuje podľa údajov meracieho zariadenia, ktoré poskytuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa osobitných predpisov, ktorými sa stanovia podrobnosti merania elektriny a odovzdávania technických údajov a Pravidiel prevádzkovania distribučnej sústavy.

3, Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú platné Obchodné podmienky tarifných produktov. Zmluvné strany s ich obsahom súhlasia a zaväzujú sa ich dodržiavať.

 

Posledná úprava Streda, 07 Marec 2012 11:43
Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 Dopredu > Koniec >>

Stránka 3 z 4