Vyhľadávanie

Prevádzkové predpisy
Oznam prevádzkovateľa MDS elektriny

Spoločnosť ENERGOBLOK a.s. ako prevádzkovateľ MDS elektriny preberá od 19.12.2022 vzorový prevádzkový poriadok vydaný Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Dokument spoločnosti ENERGOBLOK a.s. je možné stiahnuť na tomto odkaze.

Vzorový dokument je možné nájsť na stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v sekcii Elektroenergetika, časť informačný servis - prevádzkový poriadok.

 
Oznam prevádzkovateľa LDS plynu

Spoločnosť ENERGOBLOK a.s. ako prevádzkovateľ LDS plynu preberá od 19.12.2022 vzorový prevádzkový poriadok vydaný Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Dokument spoločnosti ENERGOBLOK a.s. je možné stiahnuť na tomto odkaze.

Vzorový dokument je možné nájsť na stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v sekcii Plynárenstvo, časť informačný servis - prevádzkový poriadok.