Vyhľadávanie

Prevádzkové predpisy
Prevádzkový poriadok spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel a.s
Streda, 07 Marec 2012 11:09

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

SPOLOČNOSTI SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, A.S.

AKO PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SIETE,

ktorým určuje obchodné podmienky

pripojenia do distribučnej siete,

prístupu do distribučnej siete a distribúcie plynu

tak, ako boli schválené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

vydaným dňa [.] 2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa [.] 2005

 

Posledná úprava Streda, 07 Marec 2012 11:20
Čítať celý článok...
 
Prevádzkový poriadok lokálnej distribučnej siete zemného plynu
Streda, 07 Marec 2012 11:04

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK LOKÁLNEJ DISTRIBUČNEJ SIETE

ZEMNÉHO PLYNU

ENERGOBLOK a.s. BREZOVÁ pod BRADLOM

 

1. ÚVOD.

Tento prevádzkový poriadok je vypracovaný v záujme zabezpečenia nediskriminačného,

transparentného, bezpečného prístupu, pripojenia a prevádzkovania distribučnej siete. Prevádzkový poriadok distribučnej siete vymedzuje podmienky, pravidlá, postupy a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete, ako aj všetkých účastníkov trhu s plynom, ktorí zabezpečujú alebo využívajú služby prevádzkovateľa distribučnej siete.

ENERGOBLOK a.s. vystupuje v tomto prevádzkovom predpise ako prevádzkovateľ distribučnej siete na vymedzenom území.

Tento prevádzkový poriadok podrobnejšie rozpracováva ustanovenia Nariadenia vlády o Pravidlách trhu s plynom č.123/2005. Povinnosť vypracovania tohto dokumentu vyplýva z §12a, odstavec č.6 novely Zákona 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 658/2004 Z.z.

Posledná úprava Streda, 07 Marec 2012 11:08
Čítať celý článok...