Vyhľadávanie

Oznam prevádzkovateľa LDS plynu

Spoločnosť ENERGOBLOK a.s. ako prevádzkovateľ LDS plynu preberá od 19.12.2022 vzorový prevádzkový poriadok vydaný Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Dokument spoločnosti ENERGOBLOK a.s. je možné stiahnuť na tomto odkaze.

Vzorový dokument je možné nájsť na stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v sekcii Plynárenstvo, časť informačný servis - prevádzkový poriadok.